ORGANIZATOR:
Rozmowy dot. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu z perspektywy zarządu i pracy menedżerów CSR/ESG/Sustainability z zarządami.
ESG W SPÓŁCE
Rola zarządu 
25 października 2023
Webinar
34
DNI
19
GODZINY
42
MINUTY
53
SEKUNDY
godz. 10:00-11:30
1. Dowiesz się, jak obszarem ESG zarządzają wiodące spółki w Polsce.
2. Zyskasz wiedzę na temat bieżących trendów w obszarze ESG.
IDEA
Podczas wszystkich spotkań w 2020 roku, gdy pytaliśmy Was o przeszkody na drodze ku zrównoważonemu biznesowi, jedna bariera powtarzała się najczęściej: otwartość, świadomość, współpraca z zarządem. 
Dlatego w 2021 roku uruchomiliśmy cykl spotkań z członkami zarządu. 
Po sukcesie zeszłorocznego cyklu oraz na prośbę naszej społeczności, od 2022 roku do wywiadów postanowiliśmy zaprosić również menedżerów, którzy w swoich organizacjach zarządzają obszarem CSR/ESG.
PROGRAM SPOTKANIA 
10:00 - 10:10  Powitanie 
10:10 - 10:45 Wywiad z gościem
10:45 - 10:55  Sesja Q&A
10:55 - 11:15  Prezentacja CSRinfo
11:15 - 11:30  Podsumowanie spotkania & ogłoszenia
Powody by wziąć udział w spotkaniu:
Wywiad przeprowadzi Ewa Zamościńska, Dyrektorka ds. doradztwa ESG i kluczowych klientów, CSRinfo
UCZESTNICY
Spotkanie dedykowane jest szczególnie osobom współpracującym z zarządem, menedżerom zajmującym się ESG, CSR i komunikacją korporacyjną, relacjami inwestorskimi.  

Webinar polecamy wszystkim, którym bliskie jest stworzenie długodystansowego planu na działania ESG w firmie 
i zbudowanie stabilnego, zrównoważonego i odpowiedzialnego podejścia do własnego biznesu. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się o czym rozmawialiśmy z naszymi gośćmi podczas wcześniejszych spotkań, obejrzyj wywiady na naszym kanale YouTube:
20 stycznia 2021 naszym gościem był Przemysław Lutkiewicz, Wiceprezes zarządu LPP, CFO. Tego dnia odbyła się również prezentacja pt. 'Jak współpracować z zarządem? 5 wskazówek dla menedżerów'
24 lutego 2021 naszym gościem był Tomasz Ślęzak, Członek Zarządu Archicom S.A.
24 marca 2021 naszymi gośćmi byli Bartosz Kwiatkowski i Katarzyna Kluczka z Fundacji Frank Bold. Tego dnia odbyła się również prezentacja pt. 'RAPORT EFRAG. Mapa rozwoju raportowania w UE'
21 kwietnia 2021 naszym gościem była Beata Górniak, Członkini zarządu, PKP Energetyka
20 maja 2021 naszym gościem była Izabela Olszewska, Członkini zarządu, GPW
16 czerwca 2021 naszym gościem był Jonathan Labrey, Chief Policy Officer, Value Reporting Foundation
22 września 2021 naszym gościem był Jacek Łukaszewski, Prezes Schneider Electric na Klaster Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy
24 listopada 2021 naszym gościem był Przemysław Furlepa, Wiceprezes Banku BNP Paribas
27 stycznia 2022 naszym gościem była Barbara Kopeć, Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Projektami i ESG, Diagnostyka S.A.
23 lutego 2022 naszym gościem była Katarzyna Teter, Menadżerka zespołu zrównoważonego rozwoju i ESG, Santander Bank Polska. Tego dnia odbyła się również prezentacja pt. 'Unijna Taksonomia. Status – Luty 2022'
23 marca 2022 naszym gościem był Mario Zamarripa, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, Grupa ERGO Hestia W drugiej części spotkania odbyła się prezentacja pt. 'Nowy Europejski Standard Raportowania ESG'
13 kwietnia 2022 naszym gościem była Joanna Gorczyca, Dyrektorka Biura Zrównoważonego Rozwoju, PZU
18 maja 2022 naszym gościem był Marek Zdanowicz, CFO, Grupa Raben
8 czerwca 2022 naszym gościem była Anna Grabowska, Wiceprezeska Zarządu ds. Strategii Konsumenckich, Żabka
28 września 2022 naszym gościem był Ireneusz Zimoch, Wiceprezes Zarządu KOM-EKO S.A.
23 listopada 2022 naszym gościem była Anna Wojciechowska, Head of ESG w ROBYG S.A.
25 stycznia 2023 naszym gościem była Joanna Erdman, Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski
22 lutego 2023 naszym gościem była Beata Osiecka, Prezes Zarządu, Kinnarps Polska
22 marca 2023 naszym gościem była Magdalena Miele, Wiceprezeska Zarządu, Global Cosmed S.A.
19 kwietnia 2023 naszym gościem była Monika Kulik, Ekspertka ds. komunikacji i CSR, Orange Polska
24 maja 2023 naszym gościem była Kamila Drzewicka, Radczyni prawna, fundacja ClientEarth
14 czerwca 2023 naszym gościem była Inga Karoń, Legal Affairs Manager, Sustainability Manager, Arctic Paper
20 września 2023 naszym gościem była Paulina Kaczmarek, Head of Sustainability, Danone


POPRZEDNIE SPOTKANIA
+48
Zapisuję się!
Zapisując się raz, otrzymasz powiadomienie 
o każdym nadchodzącym wydarzeniu
PRELEGENCI 
EWA ZAMOŚCIŃSKA
Dyrektorka ds. doradztwa ESG 
i kluczowych klientów, CSRinfo
LinkedIn
Doświadczony menedżer projektów doradczych i trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Jest jedną z kilku osób na polskim rynku, która posiada tak szerokie i długie doświadczenie w doradztwie związanym stricte ze zrównoważonym rozwojem, w tym coachingu i długofalowego wspierania menedżerów i specjalistów zajmujących się CSR. Prowadzi projekty doradcze w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu m.in. w firmach z branży finansowej, retail, FMCG, przemysłu ciężkiego i energetycznej. Brała aktywny udział w budowie strategii CSR Grup Kapitałowych. Razem z zespołem konsultantów CSRinfo realizuje projekty doradcze dla wiodących firm na polskim rynku.

Prowadzi projekty doradcze w obszarze budowy i wdrażania programów i polityk zaangażowania społecznego, polityk środowiskowych, kodeksów postępowania. Od lat wspiera firmy w planowaniu i przeprowadzaniu sesji dialogowych oraz paneli interesariuszy wg standardów AA1000. Ma doświadczenie w organizacji i moderowaniu sesji dialogowych oraz paneli interesariuszy.
LILIANA ANAM
CEO, CSRinfo
LinkedIn
Założycielka i CEO firmy edukacyjno-doradczej CSRinfo. Od 2005 pracuje w obszarze odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Dostarcza klientom CSRinfo rozwiązania w zakresie CSR/ESG/Zrównoważonego rozwoju, w tym analiz i ekspertyz, budowy strategii, polityk, raportowania, dialogu z interesariuszami. 
Jest promotorką i edukatorką w dziedzinie ESG/Sustainability. Autorka programów szkoleniowych, publikacji, pomysłodawczyni i kierownik podyplomowych studiów 'Manager CSR. Zrównoważony rozwój i ESG' w Collegium Civitas w Warszawie.
Wprowadziła na polski rynek standard AA1000, inicjowała i wspierała przekłady normy ISO26000, ISO20400, standardu GRI G4, standardu <IR>, członkini zespołu redakcyjnego SIN. 
Członkini rządowych zespołów ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju (od 2009). Polski ekspert w międzynarodowej grupie roboczej ds. normy ISO26000, członkini Polskiego Komitetu Technicznego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Wyróżniona przez Forbes Women na liście 25 liderek zrównoważonego rozwoju w Polsce (2021).
PAULINA KACZMAREK
Head of Sustainability, Danone
LinkedIn
Szefowa Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju w grupie spółek DANONE (Danone, Żywiec Zdrój, Nutricia). W DANONE odpowiada za realizację strategii „Droga Pozytywnego Wpływu”, która określa priorytety i cele grupy w obszarze żywieniowym, środowiskowym i społecznym. Członkini Rady Nadzorczej Organizacji Odzysku Rekopol oraz Związku Polskich Przetwórców Mleka. Rzeczniczka wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego na opakowania po wodzie i napojach. Promotorka diety fleksitariańskiej. W 2022 r. doprowadziła do certyfikacji Danone jako Benefit Corporation (B Corp). Przez blisko 10 lat w ramach PwC i Deloitte doradzała największym polskim firmom w obszarze zrównoważonego rozwoju/CSR/ESG. W 2021 r. znalazła się na liście TOP25 liderek zrównoważonego rozwoju w Polsce według Forbes Women Polska.
Masz pytania? 

KONTAKT
# 1. Na co dzień pomagamy firmom w doradztwie dot. odpowiedzialnego biznesu. Przygotowujemy polityki, strategie i raporty, które podnoszą standing firm.
# 2. Stosujemy wachlarz standardów, norm, wytycznych i regulacji: UoR i Wytycznych KE, GRI Standards, SIN, <IR>, UN GC, PN-ISO26000:2012, odniesienie do Global Goals, regulacji branżowych np. Principles of Responsible Banking, wytycznych tematycznych TCFD.
# 3. Edukujemy. Prowadzimy szkolenia,webinaria i warsztaty. Jesteśmy autorem i partnerem studiów podyplomowych Manager CSR na Collegium Civitas.

Organizatorem wydarzenia jest firma edukacyjno-doradcza CSRinfo