ORGANIZATOR:
Rozmowy dot. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu z perspektywy zarządu i pracy menedżerów CSR/ESG/Sustainability z zarządami.
ESG W SPÓŁCE
Rola zarządu 
28 września 2022
Webinar
05
DNI
18
GODZINY
03
MINUTY
06
SEKUNDY
28 września 2022 (środa) godz. 10:00-11:30
1. Dowiesz się, jak tematyka CSR/ESG jest rozwijana w branży gospodarowania odpadami
2. Poznasz program Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu 2022
IDEA
Podczas wszystkich spotkań w 2020 roku, gdy pytaliśmy Was o przeszkody na drodze ku zrównoważonemu biznesowi, jedna bariera powtarzała się najczęściej: otwartość, świadomość, współpraca z zarządem. 
Dlatego w 2021 roku uruchomiliśmy cykl spotkań z członkami zarządu. 
Po sukcesie zeszłorocznego cyklu oraz na prośbę naszej społeczności, w 2022 roku do wywiadów postanowiliśmy zaprosić również menedżerów, którzy w swoich organizacjach zarządzają obszarem CSR/ESG.
PROGRAM SPOTKANIA 
UCZESTNICY
Spotkanie dedykowane jest szczególnie osobom współpracującym z zarządem, menedżerom zajmującym się ESG, CSR i komunikacją korporacyjną, relacjami inwestorskimi.  

Webinar polecamy wszystkim, którym bliskie jest stworzenie długodystansowego planu na działania ESG w firmie 
i zbudowanie stabilnego, zrównoważonego i odpowiedzialnego podejścia do własnego biznesu. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się o czym rozmawialiśmy z naszymi gośćmi podczas wcześniejszych spotkań, obejrzyj wywiady na naszym kanale YouTube:
20 stycznia 2021 naszym gościem był Przemysław Lutkiewicz, Wiceprezes zarządu LPP, CFO. Tego dnia odbyła się również prezentacja pt. 'Jak współpracować z zarządem? 5 wskazówek dla menedżerów'
24 lutego 2021 naszym gościem był Tomasz Ślęzak, Członek Zarządu Archicom S.A.
24 marca 2021 naszymi gośćmi byli Bartosz Kwiatkowski i Katarzyna Kluczka z Fundacji Frank Bold. Tego dnia odbyła się również prezentacja pt. 'RAPORT EFRAG. Mapa rozwoju raportowania w UE'
21 kwietnia 2021 naszym gościem była Beata Górniak, Członkini zarządu PKP Energetyka
20 maja 2021 naszym gościem była Izabela Olszewska, Członkini zarządu GPW
16 czerwca 2021 naszym gościem był Jonathan Labrey, Chief Policy Officer, Value Reporting Foundation
22 września 2021 naszym gościem był Jacek Łukaszewski, Prezes Schneider Electric na Klaster Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy
24 listopada 2021 naszym gościem był Przemysław Furlepa, Wiceprezes Banku BNP Paribas
27 stycznia 2022 naszym gościem była Barbara Kopeć, Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Projektami i ESG firmy Diagnostyka S.A.
23 lutego 2022 naszym gościem była Katarzyna Teter, Menadżerka zespołu zrównoważonego rozwoju i ESG w Santander Bank Polska. Tego dnia odbyła się również prezentacja pt. 'Unijna Taksonomia. Status – Luty 2022'
23 marca 2022 naszym gościem był Mario Zamarripa, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju Grupy ERGO Hestia. W drugiej części spotkania odbyła się prezentacja pt. 'Nowy Europejski Standard Raportowania ESG'
13 kwietnia 2022 naszym gościem była Joanna Gorczyca, Dyrektorka Biura Zrównoważonego Rozwoju w PZU
18 maja 2022 naszym gościem był Marek Zdanowicz, CFO Grupy Raben.
8 czerwca 2022 naszym gościem była Anna Grabowska, Wiceprezeska Zarządu ds. Strategii Konsumenckich Żabka
 10:00 - 10:10  Powitanie 
 10:10 - 10:40  Gość spotkania: Ireneusz Zimoch, Wiceprezes Zarządu KOM-EKO & CFO, spółki zajmującej się                             odpadami. Wywiad z nim przeprowadzi Ewa Zamościńska, Dyrektorka ds. doradztwa ESG i                                           kluczowych klientów CSRinfo
10:40 - 10:50  Sesja Q&A
10:50 - 11:10  Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu 2022 - prezentacja CSRinfo
11:10 - 11:30  Podsumowanie spotkania & ogłoszenia
Powody by wziąć udział w spotkaniu:
POPRZEDNIE SPOTKANIA
+48
Zapisuję się!
Zapisując się raz, otrzymasz powiadomienie 
o każdym nadchodzącym wydarzeniu
PRELEGENCI 
IRENEUSZ ZIMOCH
Wiceprezes Zarządu & CFO
KOM-EKO 
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), kierunek o profilu cybernetyczno-ekonomicznym.
Posiada wieloletnie doświadczenie w finansach przedsiębiorstw. Kontroler Finansowy i CFO w międzynarodowych korporacjach począwszy od Volkswagen Poznań, ExxonMobil Poland, ECE Projektmanagement.
Od 15 lat związany z funduszami inwestycyjnymi PE (Private Equity), początkowo jako CFO w spółkach portfelowych, a od 10 lat jako Wiceprezes w Kom-Eko S.A. Obecnie współzarządzający grupą kapitałową Kom-Eko, w skład której wchodzi 7 spółek operacyjnych.
Grupa Kapitałowa Kom-Eko to 200 mln obrotów, 600 zatrudnionych osób, prawie 200 pojazdów użytkowych, 5 lokalizacji / zakładów zagospodarowania i recyklingu odpadów.
Doświadczony menedżer projektów doradczych i trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Jest jedną z kilku osób na polskim rynku, która posiada tak szerokie i długie doświadczenie w doradztwie związanym stricte ze zrównoważonym rozwojem, w tym coachingu i długofalowego wspierania menedżerów i specjalistów zajmujących się CSR. Prowadzi projekty doradcze w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu m.in. w firmach z branży finansowej, retail, FMCG, przemysłu ciężkiego i energetycznej. Brała aktywny udział w budowie strategii CSR Grup Kapitałowych.  Razem z zespołem konsultantów CSRinfo realizuje projekty doradcze dla wiodących firm na polskim rynku.

Prowadzi projekty doradcze w obszarze budowy i wdrażania programów i polityk zaangażowania społecznego, polityk środowiskowych, kodeksów postępowania. Od lat wspiera firmy w planowaniu i przeprowadzaniu sesji dialogowych oraz paneli interesariuszy wg standardów AA1000. Ma doświadczenie w organizacji i moderowaniu sesji dialogowych oraz paneli interesariuszy.
LILIANA ANAM
CEO CSRinfo
LinkedIn
EWA ZAMOŚCIŃSKA
Dyrektorka ds. doradztwa ESG 
i kluczowych klientów CSRinfo
LinkedIn
Założycielka i CEO firmy edukacyjno-doradczej CSRinfo. Od 2005 pracuje w obszarze odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Dostarcza klientom CSRinfo rozwiązania w zakresie CSR/ESG/Zrównoważonego rozwoju, w tym analiz i ekspertyz, budowy strategii, polityk, raportowania, dialogu z interesariuszami. 
Jest promotorką i edukatorką w dziedzinie ESG/Sustainability. Autorka programów szkoleniowych, publikacji, pomysłodawczyni i kierownik podyplomowych studiów 'Manager CSR. Zrównoważony rozwój i ESG' w Collegium Civitas w Warszawie.
Wprowadziła na polski rynek standard AA1000, inicjowała i wspierała przekłady normy ISO26000, ISO20400, standardu GRI G4, standardu <IR>, członkini zespołu redakcyjnego SIN. 
Członkini rządowych zespołów ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju (od 2009). Polski ekspert  w międzynarodowej grupie roboczej ds. normy ISO26000, członkini Polskiego Komitetu Technicznego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Wyróżniona przez Forbes Women na liście 25 liderek zrównoważonego rozwoju w Polsce (2021).
# 1. Na co dzień pomagamy firmom w doradztwie dot. odpowiedzialnego biznesu. Przygotowujemy polityki, strategie i raporty, które podnoszą standing firm.
# 2. Stosujemy wachlarz standardów, norm, wytycznych i regulacji: UoR i Wytycznych KE, GRI Standards, SIN, <IR>, UN GC, PN-ISO26000:2012, odniesienie do Global Goals, regulacji branżowych np. Principles of Responsible Banking, wytycznych tematycznych TCFD.
# 3. Edukujemy. Prowadzimy szkolenia,webinaria i warsztaty. Jesteśmy autorem i partnerem studiów podyplomowych Manager CSR na Collegium Civitas.

Organizatorem wydarzenia jest firma edukacyjno-doradcza CSRinfo
Masz pytania? 
Skontaktuj się z nami:

Agnieszka Kocińska - Danielewicz
agnieszka.kocinska-danielewicz@csrinfo.org
+48 600 534 779
KONTAKT