Rozmowy dotyczące zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.

Środa 18.09.2024

10:00 - 11:30

webinar

IconIconIcon
Dni
Godzin
Minut
Sekund
ZAPISUJĘ SIĘ!

ESG w spółce

Jak przygotować raport ESG, żeby nie popełnić błędów?

Dowiedz się jak zorganizować kwestie ESG w firmie

Gdy w 2020 roku pytaliśmy Was o przeszkody na jakie trafiacie wdrażając ESG w spółkach, jedna bariera powtarzała się najczęściej: świadomość i współpraca z zarządem. Dlatego w 2021 roku uruchomiliśmy cykl spotkań z członkami zarządu. W 2022 roku do spotkań postanowiliśmy zaprosić również menedżerów, którzy w swoich organizacjach zarządzają obszarem zrównoważonego rozwoju i ESG. Wszystkie nasze webinary są bezpłatne i odbywają się na platformie Zoom.


Dostrzegamy coraz większe zapotrzebowanie na praktyczną wiedzę i konkretną analizę problemów z obszaru ESG. Dlatego, z początkiem 2024 roku zmieniliśmy formułę naszych webinarów, tak aby dotykać istotnych kwestii, które są aktualnie ważne dla naszej społeczności. Nasze bezpłatne webinary umożliwią Ci z jednej strony spotkanie z praktykami – dowiesz się jak oni organizują ESG w swoich firmach. Po drugie, na każdym webinarze otrzymasz pigułkę wiedzy, skupiającą się na konkretnym problemie z zakresu ESG. Po webinarze materiał z wywiadów z praktykami dostępny będzie bezpłatnie na naszym kanale YouTube, natomiast nagranie z prezentacji (pigułki wiedzy), dostępne będzie na naszej Platformie e-learningowej wraz z dodatkowymi materiałami, odpłatnie.

Dzięki nowej formule webinarów zyskasz praktyczną wiedzy i lepiej zrozumiesz realne wyzwania związane z ESG!


Webinar "ESG w spółce" dedykujemy w szczególności osobom współpracującym z zarządem, menedżerom zajmującym się ESG, CSR, a także komunikacją korporacyjną, relacjami inwestorskimi.

Webinar polecamy wszystkim, którym bliskie jest stworzenie długodystansowego planu na działania ESG w firmie i zbudowanie stabilnego, zrównoważonego i odpowiedzialnego podejścia do własnego biznesu.

Praktyczna wiedza

Działania, które sprawdzają się u liderów rynku

Inspiracja

do zrównoważonych działań

w Twojej firmie

IconIconIcon

AGENDA

10:00 - 10:05 Powitanie

10:05 - 10:35 Wywiad z gościem

10:35 - 11:20 Prezentacja CSRinfo: Jak przygotować raport ESG, żeby nie popełnić błędów?

11:20 - 11:30 Podsumowanie spotkania & ogłoszenia

PRELEGENCI

Założycielka i CEO firmy edukacyjno-doradczej CSRinfo. Od 2005 pracuje w obszarze odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Dostarcza klientom CSRinfo rozwiązania w zakresie CSR/ESG/Zrównoważonego rozwoju, w tym analiz i ekspertyz, budowy strategii, polityk, raportowania, dialogu z interesariuszami. Jest promotorką i edukatorką w dziedzinie ESG/Sustainability. Autorka programów szkoleniowych, publikacji, pomysłodawczyni i kierowniczka podyplomowych studiów "Manager ESG. Zrównoważony rozwój w biznesie" w Collegium Civitas w Warszawie.

Wprowadziła na polski rynek standard AA1000, inicjowała i wspierała przekłady normy ISO26000, ISO20400, standardu GRI G4, standardu <IR>, członkini zespołu redakcyjnego SIN. Członkini rządowych zespołów ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju (od 2009). Polska ekspertka w międzynarodowej grupie roboczej ds. normy ISO26000, członkini Polskiego Komitetu Technicznego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Wyróżniona przez Forbes Women na liście 25 liderek zrównoważonego rozwoju w Polsce (2021).

Liliana Anam

CEO, CSRinfo

Icon

Doświadczona menedżerka projektów doradczych i trenerka specjalizująca się w szkoleniach z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Jest jedną z kilku osób na polskim rynku, która posiada tak szerokie i długie doświadczenie w doradztwie związanym stricte ze zrównoważonym rozwojem, w tym coachingu i długofalowego wspierania menedżerów i specjalistów zajmujących się ESG. Prowadzi projekty doradcze w obszarze zrównoważonego rozwoju w biznesie m.in. w firmach z branży finansowej, retail, FMCG, przemysłu ciężkiego i energetycznej. Brała aktywny udział w budowie strategii ESG grup kapitałowych. Razem z zespołem konsultantów CSRinfo realizuje projekty doradcze dla wiodących firm na polskim rynku. W swojej pracy zajmuje się budową i wdrażaniem programów oraz polityk zaangażowania społecznego, polityk środowiskowych i kodeksów postępowania. Od lat wspiera firmy w procesie raportowania ESG, w tym w doborze wskaźników, ocenie ryzyk, analizie istotności oraz planowaniu i przeprowadzaniu paneli interesariuszy.

Ewa Zamościńska

Dyrektorka ds. doradztwa ESG i kluczowych klientów, CSRinfo

Icon

Obejrzyj poprzednie spotkania

Jeśli chcesz dowiedzieć się o czym rozmawialiśmy z naszymi gośćmi podczas wcześniejszych spotkań, obejrzyj wywiady na naszym kanale YouTube:

DOŁĄCZ DO WEBINARU

Dowiesz się, jak obszarem ESG zarządzają wiodące spółki w Polsce

Ucz się od najlepszych

Zyskasz wiedzę na temat bieżących trendów

w obszarze ESG

Najnowsze trendy ESG

IconIcon

Otrzymasz inspirację do działania od osób, które

w praktyce są zaangażowane we wdrażanie ESG

w firmie

Praktyczne wskazówki

Dowiesz się, jak zdobyć najnowszą wiedzę w zakresie ESG, która przyda Ci się podczas wykonywania Twoich obowiązków

Najlepsze rozwiązania dla Ciebie

IconIcon

Środa 24.04.2024

10:00 - 11:30

Czas trwania 1,5 godz.

IconIconIcon

ZDOBĄDŹ WIEDZĘ, KTÓRĄ POSIADJĄ EKSPERCI ESG!

ZAPISUJĘ SIĘ!

Na co dzień pomagamy firmom w doradztwie i edukacji dot. odpowiedzialnego biznesu. Przygotowujemy polityki, strategie i raporty, które podnoszą standing firm.


CSRinfo Sp. z o.o.

WeWork

ul. Prosta 20

00-850 Warszawa

ODWIEDŹ NASZE MEDIA SPOŁECZNOSCIOWE:

Skontaktuj się z nami:

IconIconIcon Icon IconIconImage Icon Icon Icon